Επεξεργασία απορριμμάτων

Έχουμε την λύση

                        

  

                                           

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η λογική ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Έθνη μετά

την παγκόσμια κλιματική κρίση και την πανδημία, καθώς και οι χώρες

της Ε.Ε. είναι οι κορυφαίες χώρες που ακολουθούν.

Οι κομποστομηχανές από την Procompo Environmental

Technologies έχουν δημιουργηθεί για την ανάπτυξη με τη λογική                       

να συνεισφέρουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία και

με τη φιλοσοφία βιωσιμότητας που διαμορφώνεται από την

ανακύκλωση αποβλήτων. Εντός 12-16 ωρών μπορείτε να

απομακρύνετε τα οικιακά σας απορρίμματα όπως 

χαρτί, μαγειρεμένα και άψητα απόβλητα τροφίμων, φυτικά

απόβλητα, απόβλητα φρούτων, υδατικά υγρά απόβλητα, ελαιώδη

απόβλητα, απόβλητα καφέ/τσαγιού, απόβλητα δέντρων και

φύλλα, γρασιδιού, απόβλητα ψαριών και θαλασσινών και κελύφη

οστρακοειδών, κόκαλα, πριονίδια και μοριοσανίδες, απορρίμματα

χαρτοπετσετών και χαρτιού υγείας, εν γένη προϊόντα που δεν

έχουν οικονομική αξία μεταμορφώνονται σε κομπόστ/οργανικά

λιπάσματα και κάποια σε ζωοτροφές.

Η επεξεργασία γίνεται σε 4 στάδια. Θρυμματισμός,

Κομποστοποίηση, Ξήρανση και Δημιουργία Τελικού Προϊόντος.

Το μηχάνημα δημιουργήθηκε από την Procompo και έχει

καταχωρηθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Η παραγωγή κομπόστ/ οργανικού λιπάσματος από τις μηχανές Procompo λόγω της περιεκτικότητας των κατάλληλων ένζυμων και βακτηρίων σε υγρή και στερεά μορφή που διαθέτει, χρησιμοποιείται στη γεωργία, αντίστοιχα των χημικών λιπασμάτων,. Η χρήση του αυξάνει την ποιότητα καλλιεργησίμου εδάφους χάρη στα στοιχεία αζώτου, φωσφόρου και  καλίου που περιέχει. Επίσης αυξάνεται αισθητά η φυτική παραγωγή των προϊόντων και μειώνονται οι φυτικές αρρώστιες. Μελέτη που έγινε στην Ιταλία απέδειξε 24<32% περισσότερη φυτική παραγωγή. Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές που προκαλούνται από τα χημικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τόσο στο έδαφος όσο και στην ανθρώπινη υγεία,

η Procompo υποστηρίζει την αύξηση της βιολογικής γεωργίας και την πώληση οργανικού λιπάσματος που παράγεται από τις μηχανές και μειώνει την χρήση χημικών λιπασμάτων. Με την συμπλήρωση ενζύμων και βακτηρίων τα οποία μπορεί να σας τα προμηθεύσει η εταιρία μας , μπορείτε να αποκτήσετε ιδικό λίπασμα με πολλή υψηλότερη αποτελεσματικότητα για καλλιέργειες όπως δέντρα ελιάς , ροδακινιά , αμπελιών , η για κάποια ιδικά φυτά

• Διασφαλίζοντας τη διάθεση και την ανακύκλωση των υπόλοιπων αποβλήτων μετά από όλους τους διαχωρισμούς, ολοκληρώνει και πετυχαίνει αποτέλεσμα μηδενικών αποβλήτων σε εξαιρετικό επίπεδο.

Η μείωση αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων βοηθάει στην μείωση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα σε σημαντικό βαθμό στην περιοχή, που είναι άκρως βλαβερά για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Βάση της υπογεγραμμένης συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή (https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement), συμφωνήθηκε η μείωση αποβλήτων στο 50%  έως το τέλος του 2030, καθώς εγκρίθηκε η υποχρέωση μείωσης της ποσότητας των αποβλήτων στο μηδέν έως το 2050.

Λόγω του γεγονότος ότι με τα μηχανήματα Procompo μειώνεται κατά 70% των αποβλήτων με την επεξεργασία, καθώς και με τις επιδοτήσεις των κυβερνήσεων, μειώνονται ταυτόχρονα το κόστος μεταφοράς απορριμμάτων, οι φόροι στερεών αποβλήτων δημόσιων ιδρυμάτων, οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Procompo Μηχανήματα Κομποστοποίησης και Ζωοτροφών

• Οι μηχανές Procompo παράγονται σε δύο μοντέλα, ως
   μηχανή κομποστοποίησης για λίπασμα και μηχανή κομποστοποίησης
   για τροφή ζώων, σε δυναμικότητα 100 lt, 250 lt, 500 lt, 1000 lt, 2500 lt και 5.000 lt
   Με τις ποσότητες αποβλήτων των επιχειρήσεων η δυναμικότητα της κατάλληλης
   κομποστομηχανής υπολογίζεται ως παρακάτω.

     Για παράδειγμα

•     Μηχανή  100  λίτρων  για  επιχείρηση  όπου   

      150 άτομα  τρώνε ένα μόνο γεύμα καθώς και για

      bed and breakfast ξενοδοχείο έως 200 άτομα.

•     Μηχανή  500  λίτρων  για  ξενοδοχείο  all-inclusive  με  300 κλίνες

•     Μηχανή 1000 λίτρων για αλυσίδα Σουπερμάρκετ μεσαίου μεγέθους

•     Μηχανή 2500 λίτρων για εμπορικό κέντρο μεσαίου μεγέθους

•     Μηχανή 5000 λίτρων για δήμους και λαϊκές αγορές.

                                                 

•     Με την επιβολή φόρου αποτυπώματος άνθρακα για την διάθεση των αποβλήτων,

τα μηχανήματα Procompo μειώνουν τα έξοδα σας.

Ειδικά στις χώρες της Ε.Ε. σε μια κλίμακα όπου 1 τόνος αποτυπώματος άνθρακα θα

χρεωθεί από 60 έως 100 ευρώ, και θα καταβάλλεται σε δημόσιους φορείς, οι κομποστομηχανές

Procompo συμβάλουν στην δημιουργία σημαντικού κέρδους και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 •     Με τα μηχανήματα Procompo, παρέχεται βελτιστοποίηση ποιότητας παγκόσμιας κλάσης,

ευαισθητοποίηση και βιωσιμότητα, καθώς και οφέλη από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια,

όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, έργα της Ε.Ε. κλπ. Επιχορηγήσεις επίσης μπορούν να ληφθούν

από διεθνείς οργανισμούς και από συνεργασίες με παγκόσμιες περιβαλλοντικές οργανώσεις στο

πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης. Έτσι αναβαθμίζει τη θέση του κάθε οργανισμός στον τομέα

του τουρισμού ως θεσμικά περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος.

 • Το ΕΡΓΟ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρόκειται για μια σταδιακή και υποχρεωτική νομοθεσία που

στοχεύει στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, στην ελαχιστοποίηση των

παραγόμενων αυτών και την επαναφορά τους στην οικονομία με την ανακύκλωση.

 •     Τα μηχανήματα Procompo μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε δημόσιους οργανισμούς,

δήμους, λαϊκές αγορές, λαχαναγορές, ιχθυόσκαλες, εγκαταστάσεις αναψυχής, αεροδρόμια, λιμάνια,

εστιατόρια, σε κεντρικούς σταθμούς τρένων και λεωφορείων, νοσοκομεία, ξενοδοχεία των 50 δωμάτιων και άνω,

σε στεγασμένες επιχειρήσεις σε βιομηχανικές περιοχές, εμπορικά κέντρα και εμπορικές πλατείες με πολλές

υπηρεσίες εστίασης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές .

Γιατί Procompo

•    Η procompo χάρη στο εκπαιδευμένο προσωπικό και την κλαδική εμπειρία της στοχεύει να ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες των πελατών στις.

Η αρχή της εταιρεία είναι η υψηλή ικανοποίηση των πελατών

•  Οι μηχανές κομποστοποίησης Procompo διαθέτουν πιστοποιητικό καλής

λειτουργίας  και  επάρκειας  με  παγκόσμια στάνταρτ

(ISO 9001, ISO 14001 , CE)

 

    Οι  μηχανές  κομποστοποίησης  Procompo  με  τις πιστοποιήσεις και  την  εξυπηρέτηση  μετά  την  πώληση προσφέρει  εγγύηση  για μακρόχρονη και απροβλημάτιστη λειτουργία

•   Με την νέα τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και την εφαρμογή που έχουμε  δημιουργήσει το μηχάνημα βρίσκετε 7/24 υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση μας διαδικτυακά.

    Έτσι ώστε αν χρειαστούν παρεμβάσεις από τοτεχνικό τμήμα μας, να γίνεται και απομακρυσμένα.

     Εκτός  από  αυτό  υπάρχει  και δυνατότητα  σέρβις,  όπως σε  πολλά  μηχανήματα, να  γίνεται μια φορά τον χρόνο, κάτι που το προτείνει ο κατασκευαστής

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Επίσημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο

Aπικιάν Συσκευαστική Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Γ' Ζώνη , Ο.Τ. 47

Τ.Θ. 1325, 57022 Σίνδος ,

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 570 100

E-mail: info@apikyan.com